Ökad effektivitet och lönsamhet genom att processa och förädla produktionsspill