Avvattnar

Man uppskattar att vi idag slänger så mycket som 125.000 ton mat i våra svenska livsmedelsbutiker.

Eftersom hanteringen med att separera avfallstyper är krånglig och tidsödande så eldas vårt organiska avfall ofta upp i onödan.

Vår maskin underlättar denna hantering genom att automatiskt separera emballaget från det organiska materialet.

Intercomps organiska press klarar av att processa allt matavfall med alla olika typer av förpackningar förutom glas och metall.

Det organiska materialet processas och blir till en slurry som levereras direkt in till en Biogasanläggning.

I den genomsnittliga butiken blir ca 80% av totalvikten slurry medan resterande 20% förblir brännbart.

Det innebär att ni förutom ekonomiska vinster ger viktigt bidrag till en minskad miljöbelastning genom den ökade återvinningsgraden.

Läs mer om Avvattnar här

Vill du veta mer eller diskutera dina behov så kontakta oss gärna

 Avvattnar